Pentru a-ti desfasura activitatea in conformitate cu reglementarile fiscale, in momentul in care iti infiintezi o societate comerciala sau doresti sa o dezvolti pe cea existenta, trebuie sa te familiarizezi cu o varietate de termeni si aspecte ce tin de contabilitate si nu numai. Printre acestea se numara si notiunea de mijloace fixe, care poate crea confuzie in randul antreprenorilor.

Mijloacele fixe joaca un rol important in modul in care o afacere poate genera venituri, ceea ce face ca urmarirea activelor sa fie o preocupare importanta pentru fiecare companie, indiferent de dimensiunea businessului. In general, cand discutam despre mijloace fixe, companiile intampina dificultati in ceea ce priveste urmarirea locatiei, cantitatii, starii, intretinerii si valoarea de depreciere a activelor fixe.

Despre notiunea de mijloace fixe, caracteristicile acestora, diferentele fata de obiectele de inventar si modalitatea in care se realizeaza amortizarea lor, dar si alte aspecte, vom discuta in randurile ce urmeaza.

Mijloace fixe definitie

Mijloacele fixe sunt investitii corporale care produc beneficii economice viitoare si sunt detinute de o societate pentru o perioada mai mare de un an.

Din punct de vedere contabil, mijloacele fixe pot fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, se pot inchiria catre terti sau se pot utiliza in scopuri administrative.

Din punct de vedere fiscal, pentru incadrarea in categoria de active fixe, legea stabileste o valoare de intrare. Valoarea individuala a unui mijloc fix trebuie sa fie egala sau mai mare decat plafonul de 2.500 de lei.

Catalog mijloace fixe

Intrucat exista multiple denumiri pentru bunurile sau grupul de obiecte ce formeaza un mijloc fix, catalogul mijloacelor fixe faciliteaza identificarea si informeaza cu privire la durata de utilizare a acestora. In acest sens, mijloacele fixe sunt clasificate in trei grupe:

Grupa 1: constructii
Grupa 2: instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
Grupa 3: mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Se considera mijloace fixe

Sunt incadrate ca mijloace fixe constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animalele si plantatiile, precum si terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora. Totodata, sunt considerate mijloace fixe mobilierul, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorii umane si materiale, dar si alte active corporale, precum avansuri ori imobilizari corporale in curs de executie.

Nu se considera mijloace fixe

Nu sunt considerate mijloace fixe prototipurile, constructiile si instalatiile provizorii, padurile, sculele, instrumentele si dispozitivele speciale care se folosesc pentru fabricarea unor produse in serie sau la executarea anumitor comenzi.

De asemenea, nu intra in categoria mijloacelor fixe motoarele, aparatele si alte componente ale acestora, procurate in scopul inlocuirii pieselor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel. Echipamentele de protectie sau de lucru, imbracamintea speciala, precum si articolele vestimentare speciale nu sunt considerate mijloace fixe. Totodata, nu se incadreaza ca mijloc fix animalele care nu pot fi considerate adulte, cele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine.

Obiecte de inventar – diferenta dintre active circulante si imobilizari corporale

Obiectele de inventar, cunoscute si sub denumirea de active circulante, sunt bunurile care au o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata de functionare sau cu o durata de functionare mai mica de un an, comparativ cu activele fixe care au o durata de functionare ce depaseste 12 luni. Activele circulante (obiecte de inventar) sunt inregistrate in contabilitate drept o cheltuiala totala in momentul achizitiei si darii in functiune, fara sa fie necesar sa se calculeze amortizare in cazul lor.

Deosebirea dintre active fixe si obiecte de inventar:

Active fixe

• Sunt utilizate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
• Au o valoare individuala mai mare de 2500 de lei si se amortizeaza;
• Cheltuielile cu mijloacele fixe sunt inregistrate esalonat in contabilitate si nu au un impact direct si imediat asupra profitului;
• Amortizarea mijloacelor fixe se inregistreaza in registrul de amortizare in luna urmatoare celei in care s-a realizat achizitia.

Obiecte de inventar

• Sunt bunuri cu o durata de functionare mai mica de un an;
• Sunt cele care au o valoare individuala mai mica de 2500 lei si nu se amortizeaza;
• Cheltuielile cu obiectele de inventar afecteaza direct profitul societatii.

diferenta dintre active circulante si imobilizari corporale

Amortizare mijloace fixe

Avand in vedere ca firmele achizitioneaza mijloace fixe pentru a le utiliza pentru o perioada mai mare de 1 an si in scopul de a obtine avantaje economice pe toata durata de folosire, in fiecare exercitiu financiar poate sa fie inclusa o cheltuiala care sa reprezinte beneficiile obtinute in urma utilizarii mijloacelor fixe.

Amortizarea presupune recuperarea treptata a cheltuielilor facute cu mijloacele fixe, pe intreaga durata de utilizare a acestora si orice mijloc fix poate fi amortizat, daca indeplineste o serie de criterii, precum: bunul trebuie detinut si utilizat in productie, pentru livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. In plus, pentru a putea amortiza cheltuielile, mijlocul fix trebuie sa includa o valoare fiscala mai mare de 2.500 de lei la data intrarii in posesie si o durata normala de utilizare de peste 12 luni.

Durata de functionare si tipuri de amortizari pentru mijloace fixe

Durata de functionare pentru mijloacele fixe este stabilita conform catalogului mijloacelor fixe si, in acest sens, compania poate alege, in functie de bunul pe care il detine, un anumit numar de ani de amortizare.

Procesul de amortizare pentru mijloace fixe poate fi privit din perspectiva contabila, financiara si fiscala, iar in functie de tehnicile de amortizare care sunt puse in practica, exista trei metode de amortizare pentru activele fixe: liniara, degresiva si accelerata.

Amortizare liniara

Amortizarea liniara este de obicei cea mai folosita modalitate de inregistrare a amortizarii si presupune repartizarea uniforma a cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare, adica valoarea mijlocului fix se imparte la durata normala de functionare.

Codul fiscal prevede ca amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniu a mijlocului fix amortizabil.

Amortizare degresiva

Amortizarea degresiva presupune parcurgerea mai multor etape si incepe cu o valoare mai mare, care se reduce treptat.

Astfel, in primul an de functionare, amortizarea anuala se realizeaza prin aplicarea cotei de amortizare degresiva asupra valorii de intrare pentru mijlocul fix, iar in urmatorii ani se aplica aceeasi cota de amortizare, insa asupra valorii ramase neamortizata a activului fix.

Cand se ajunge la o amortizare anuala egala sau mai mica decat amortizarea anuala liniara, se trece la amortizarea liniara, pana la expirarea duratei normale de utilizare.

tipuri de amortizari pentru mijloace fixe

Amortizare accelerata

Amortizarea accelerata consta in includerea, inca din primul an de functionare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare in patrimoniu a mijlocului fix. Pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare la durata normala de utilizare ramasa a mijlocului fix.

Inregistrarea in contabilitate pentru mijloace fixe se face esalonat, astfel incat profitul societatii nu este afectat direct si imediat. Este important de retinut ca nu orice activ fix se amortizeaza. Exceptie fac mijloacele fixe a caror valoare nu se pierde in timp din cauza utilizarii, asa cum sunt terenurile, lacurile, locuintele de protocol sau operele de arta.

Citeste si: Cum alegi un sistem ERP potrivit pentru afacerea ta?

Metoda de calcul pentru amortizare active fixe

Pentru un activ fix in valoare de 2600 de lei, cu durata de viata stabilita la 2 ani, se recunoaste liniar in fiecare luna o cota parte din valoarea de intrare pe cheltuiala, pana cand intreaga valoare a bunului este trecuta pe cheltuiala.

Calculul se realizeaza impartind valoarea bunului la numarul de luni, in urma caruia se obtine o amortizare lunara. De exemplu: 2600 lei/24 luni = 108.33 lei => valoare amortizata lunar.

Astfel, timp de 2 ani, se va inregistra aceasta cheltuiala in contabilitate, iar data de la care se calculeaza este luna urmatoare punerii in functiune.

Metoda de calcul pentru amortizare active fixe

Casare mijloace fixe

Pentru a putea scoate un mijloc fix din gestiune acesta trebuie casat, iar casarea unui activ fix se efectueaza atunci cand acesta nu mai ofera niciun beneficiu economic. Privind din perspectiva fiscala, casarea unor mijloace fixe reprezinta procedeul prin care activul este scos din functiune, iar partile componente rezultate din dezmembrare sunt valorificate prin utilizarea lor in activitatea societatii sau prin vanzare.

Pentru casarea imobilizarilor corporale este necesar sa inchei un proces verbal prin care sa se constate deprecierea activului respectiv si sa formulezi o propunere de casare, care sa fie insotita de motivarea acesteia. Ulterior administratorul sau consiliul de administare al societatii comerciale trebuie sa aprobe propunerea de casare si sa numeasca o comisie de casare prin emiterea unei decizii. Dupa ce casarea a fost efectuata, se va incheia un proces verbal prin care se atesta scoaterea din functiune a activului respectiv, in baza caruia se va demonstra ca au fost indeplinite conditiile de scoatere din functiune a mijlocului fix.

Vezi Model proces verbal de casare mijloace fixe.

Sistem pentru Mijloace fixe

Cu ajutorul unei solutii pentru mijloace fixe ai vizibilitate completa asupra activelor fixe si amortizarilor acestora si, totodata, ai posibilitatea sa gestionezi activele din etapa de receptie pana la casare.

Prin intermediul unui software ERP pentru mijloace fixe poti sa aplici un plan de amortizare potrivit din cele predefinite in sistem sau poti sa creezi unul nou, conform nevoilor tale.

Sistem ERP pentru Mijloace fixe

SeniorXRP – soft pentru managementul resurselor cu modul integrat pentru mijloace fixe

Sistemul pentru managementul resurselor – SeniorXRP, te ajuta gestionezi mijloacele fixe si sa configurezi planuri de amortizare predefinite, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Solutia software ERP, prin modulul de mijloace fixe, suporta toate metodele de amortizare prevazute de legislatie: liniara, degresiva sau accelerata.

Printre beneficiile obtinute cu modul mijloace fixe se numara:

• Gestionarea mijloacelor fixe in fiecare etapa
• Acces la informatii privind evidenta, caracteristicile si miscarile acestora
• Configurarea unor planuri de amortizare predefinite, care corespund cu prevederile legale
• Automatizarea proceselor de receptie, calcul, reevaluare, raportare mijloace fixe
• Transformarea simplificata a achizitiilor in mijloace fixe
• Acces rapid la informatii prin intermediul rapoartelor si dashboardurilor

Afla mai multe detalii despre platforma SeniorXRP!

Alege solutia care acopera cu succes nevoile oamenilor din toate departamentele,
de la resurse umane si financiar pana la productie, achizitii, vanzari, B2B, sau logistica.