Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Senior Software Agency SRL, denumita in continuare Senior Software, va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoana vizata.

Senior Software Agency SRL este autorizată ca operator de date cu caracter personal fiind înregistrata la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sub numărul 0025226.

Senior Software se obliga sa respecte toate drepturile persoanelor vizate, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a identifica o persoana sau pentru a o contacta online sau offline. Informatiile personale sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate (de exemplu, daca sunt oferite cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe site, prin comunicare telefonica, fata in fata in cadrul unor evenimente etc.).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul derularii unor activitati de marketing si publicitate, de promovare a unor produse si servicii, activitati media, de relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului consumatorului.

Senior Software poate prelucra si transmite datele cu caracter personal, in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea respectivelor companii, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca utilizarea si furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care Senior Software poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a unor produse si servicii.

Persoana vizata intelege si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopurile mai sus mentionate.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Pentru exercitarea acestor drepturi orice persoana vizata poate inainta catre Senior Software o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Cererea va fi comunicata la SC Senior Software Agency SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 45, Etaj 1-2, Nr. cadastral 200670-C1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8341/2003, avand Cod Unic de Identificare RO15525700, sau prin e-mail la adresa: office@seniorsoftware.ro . In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.