Incepand cu 1 ianuarie 2022, Romania trece la raportarea fiscala si contabila digitalizata prin implementarea fisierului SAF-T (Standard Audit File for Tax), in prima etapa obligativitatea raportarii adresandu-se marilor contribuabili. Familiarizarea cu noul sistem de raportare a inceput din a doua jumatate a lunii august 2021, sub forma de raportare voluntara, realizata de catre contribuabilii interesati.

In Romania, raportarea SAF-T va fi facuta sub forma Declaratiei informative D406 care poate fi generata automat cu ajutorul sistemelor informatice moderne ERP (Enterprise Resource Planning).

Despre SAF-T

Fisierul Standard de Control pentru Taxe (SAF-T) este o noua cerinta de raportare pentru contribuabili si reprezinta standardul international pentru schimbul electronic de date contabile intre companii / organizatii si autoritatile fiscale.

SAF-T contine informatii privind datele contabile si fiscale ale contribuabililor, iar rolul principal al declaratiei este de a standardiza transferul de informatii intre administratiile fiscale si contribuabili.

De asemenea, SAF-T este un fisier in format electronic, de tip XML, care contine date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor / platitorilor, exportate si stocate intr-un format standardizat.

Astfel, Fisierul Standard de Control pentru Taxe (SAF-T) presupune raportarea regulata a unui set de informatii care faciliteaza revizuirea operatiunilor contribuabililor de catre autoritatile fiscale.

d460 saf-t depunere-declaratii-d460 saft t soft-erp-crm-program-erp-contabilitate-bg 6

Raportarea SAF-T in Romania, folosind formularul D406

In Romania, marii contribuabilii vor depune dosarul SAF-T folosind Declaratia informativa D406 in februarie 2022 pentru ianuarie 2022, urmati de contribuabilii mijlocii in 2023 si de micii contribuabili in 2025.

Fisierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) va fi folosit de organele fiscale in cadrul inspectiilor fiscale pentru stabilirea conformitatii fiscale de catre contribuabili, scopul inspectiilor fiind, printre altele, verificarea corelarii datelor din declaratiile fiscale si, respectiv, din evidentele contabile si fiscale ale platitorilor, inclusiv informatiile din fisierul SAF-T.

Categorii de contribuabili vizati pentru depunerea
Declaratiei informative D406

Contribuabilii obligati sa depuna Declaratia informativa D406 si data la care dosarul SAF-T va deveni obligatoriu, in functie de categoriile de contribuabili:

Contribuabili mari

Incadrati in aceasta categorie la 31 decembrie 2021, vor avea obligatia de a depune Declaratia informativa D406 incepand cu 1 ianuarie 2022

Contribuabili mijlocii

Incadrati in aceasta categorie la 31 decembrie 2021, vor avea obligatia de a depune Declaratia informativa D406 incepand cu 1 ianuarie 2023

Contribuabili mici

Incadrati in aceasta categorie la 31 decembrie 2021, vor avea obligatia de a depune Declaratia informativa D406 incepand cu 1 ianuarie 2025

Prin exceptie

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile financiare si societatile de asigurare / reasigurare, incadrate la data de 31 decembrie 2021, vor avea obligatia de a depune Declaratia informativa D406 incepand cu 1 ianuarie 2023.

In categoria contribuabililor care vor avea obligatia de a depune dosarul SAF-T la organul fiscal sunt incluse si firmele nerezidente care au un numar de inregistrare in scopuri de TVA in Romania (ex. contribuabili inregistrati prin inregistrare directa, contribuabili inregistrati prin reprezentant fiscal, unitati fixe).

sistem software erp pentru orice industrie module erp aplicatii

Termene de transmitere a Fisierului Standard de Control Fiscal (SAF-T)

Declaratia 406 (D406) se transmite in format electronic, data limita de transmitere fiind:

Ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare, respectiv luna / trimestrul calendaristic, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile Stocuri si Active
La termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii Active
La termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul sectiunii Stocuri

Perioada de gratie pentru revizuirea Declaratiei informative D406

Nedepunerea Dosarului SAF-T (D406) in termenele legale sau depunerea incorecta sau incompleta a Dosarului SAF-T (D406), dupa cum este stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), va atrage penalitati de nerespectare, cu exceptia cazului in care dosarul SAF-T este corectat pana la anumite termene limita. Astfel, contribuabilii / platitorii beneficiaza de o perioada de gratie, dupa cum urmeaza:

6 (sase) luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (doua) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere lunara a fisierului SAF-T
3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere trimestriala a fisierului SAF-T

Perioada de gratie se calculeaza pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acorda, cand obligatia de transmitere devine efectiva pentru respectivul contribuabil.

SeniorXRP – solutia ERP pentru SAF-T (D406)

SeniorXRP simplifica procesul de pregatire a Declaratiei informative D406, contribuabilii / platitorii putand genera automat fisierul XML direct din sistemul informatic avansat ERP. Astfel, companiile pot raspunde mai usor provocarilor pe care le implica completarea si depunerea Declaratiei D406 si au siguranta ca informatiile sunt furnizate corect si la timp.

Raportarea SAF-T cu SeniorXRP

Sistemul avansat de management al resurselor intreprinderii - SeniorXRP - permite gestionarea simplificata a raportarii SAF-T, ajutand companiile sa respecte cerintele legislative in vigoare. Totodata, SeniorXRP contribuie eficient la indeplinirea etapelor pregatitoare dosarului SAF-T si la verificarea acuratetei si integritatii datelor din Fisierul Standard de Control Fiscal.

Astfel, SeniorXRP include Declaratia informativa D406 si o serie de proceduri de identificare a informatiilor contabile necesare importului automat de date si raportarii SAF-T, precum si alerte automate pentru respectarea termenelor legale. Fisierul PDF cerut de legislatie este generat automat, iar semnatura electronica poate fi inclusa direct in sistemul informatic SeniorXRP.

RO e-Factura ANAF 2022. Afla ce este si cine o foloseste ->

d460 saf-t depunere-declaratii-d460 saft t soft-erp-crm-program-erp-contabilitate-bg 4

Consultanta gratuita pentru utilizatorii SeniorXRP

Senior Software, prin echipa de specialisti contabili si IT, asista utilizatorii solutiei SeniorXRP in procesul de pregatire a raportarii SAF-T. Suportul oferit include atat metodele de procesare si validare a datelor care vor fi integrate in rapoartele SAF-T, cat si pasii pentru crearea unui fisier in format XML. In acest mod, Senior Software se asigura ca fiecare scenariu dat este indeplinit de solutia SeniorXRP.

Avantajele oferite de SeniorXRP

Conformitate: raportarea fiscala si contabila se face automat din sistemul SeniorXRP, datele fiind transmise cu acuratete, in forma ceruta de autoritatile fiscale.
Mentenanta si actualizari regulate: utilizatorii solutiei SeniorXRP beneficiaza de suport in adaptarea la noile modificari ale sistemului fiscal.
Acuratetea datelor: platforma unica si integrata de gestionare a datelor, care asigura transmiterea exacta a informatiilor in conformitate cu cerintele adminstratiilor fiscale.
Eficienta operativa: sistemul avansat ERP asigura un proces de lucru fara intreruperi, facilitand prelucrarea si generarea rapoartelor SAF-T si nu numai, in timp util.
Elimina riscurile: pastreaza acuratetea datelor si trimite notificari privind termenele limita de depunere a raportarii SAF-T. Astfel, este eliminat riscul de sanctionare pentru nedepunderea la timp a Declaratiei informative D406.
d460 saf-t depunere-declaratii-d460 saft t soft-erp-crm-program-erp-contabilitate-bg 5.1

Afla mai multe detalii despre platforma pentru digitalizare SeniorXRP!

Alege solutia care acopera cu succes nevoile oamenilor din toate departamentele,
de la resurse umane si financiar pana la productie, achizitii, vanzari, B2B sau logistica.